CZAS TRWANIA ODTRUCIA ORGANIZMU

Czas trwania oraz formę odtrucia organizmu z leków, narkotyków oraz alkoholu każdorazowo ustala lekarz prowadzący biorąc pod uwagę stan zdrowia Pacjenta oraz jego oczekiwania. Ustalając czas potrzeby do oczyszczenia organizmu ze wszelkich substancji psychoaktywnych bierzemy pod uwagę rodzaj zażywanej substancji, stopnia zatrucia organizmu oraz długości trwania ciągu. Zwykło się przyjmować, iż odtrucie z alkoholu trwa od 1 do 3 dni. Bywają też przypadki, iż czas detoksykacji organizmy osiąga 5-7 dni. Jednakże zazwyczaj wynika, to z bardzo złego stanu Pacjenta, w szczególności gdy utraty równowagi psychicznej.

W przypadku narkotyków należy przewidzieć odtrucie w przedziale 2-4 tygodni. Podobnie, jak w przypadku detoksu alkoholowego, czas odtrucia z narkotyków uzależniony jest od kondycji fizycznej i psychicznej Pacjenta.

Czas leczenia, jaki należy przyjąć w przypadku odtrucia z leków w 80% nie jest krótszy niż miesiąc. Bywa też, iż okres detoksykacji z leków podzielony jest na świadczenia stacjonarne, a po ich zakończeniu dalsze leczenie odbywa się w formie świadczeń ambulatoryjnych – np. w domu Pacjenta.

Zapewniamy Państwa, że stosujemy zasady bezpieczeństwa wg zaleceń światowej organizacji zdrowia (WHO) aby zabezpieczyć zdrowie naszych pacjentów w związku z epidemią koronawirusa COVID - 19.

X