JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO TELEPORADY u LEKARZA PSYCHIATRY PSYCHOLOGA TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ?

MEDILIFE TelePorady, wizyty Psycholog Online, Psychatra Online, Terapeuta Online

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO TELEPORADY u Lekarza Psychiatry, Psycholog lub Terapeuty Uzależnień?

Przed przystąpieniem do wizyty dobrze jest spisać sobie najważniejsze dane, tak by maksymalnie ograniczyć czas na część formalną, na rzecz czasu na diagnostykę i porady. Dla każdego specjalisty, w tym w szczególności dla lekarza psychiatry, jak i psychologa możliwość zwiększenia czasu rozmowy z Pacjentem jest bezcenne. Jak zatem przygotować się do konsultacji z lekarzem psychiatrą lub z psychologiem w formie teleporady?

Przygotuj:

  1. imię i nazwisko, PESEL adres zamieszkania – dotyczy głównie wizyty u lekarza psychiatry / dane potrzebne do ewentualnej recepty bądź zwolnienia lekarskiego,
  2. badania, jakie dotychczas były wykonywane (nawet jeśli uważasz, że nie dotyczą problemu, z którym się zgłaszasz – może się zdarzyć, że lekarz poprosi o wyniki tych badań),
  3. listę leków, które przyjmujesz, lub leki, które przyjmowałaś/eś przy podobnych dolegliwościach z opisem, jaki efekt uzyskiwałeś,
  4. opis problemu z jakim się zgłaszasz – najlepiej w punktach,
  5. jeśli masz taką możliwość, zmierz sobie ciśnienie i temperaturę.

Jeśli teleporada dotyczyć ma osoby starszej lub osoby z zaburzoną świadomością, nie zawsze radzącej sobie z nowinkami technicznymi lub osoby, która przyzwyczajona jest do wizyt w podmiotach leczniczych, dobrze jest by w trakcie wizyty wpierała ją osoba mogąca pomóc w przypadku zagubienia się Pacjenta lub pojawienia się problemów technicznych.

Jeśli wspierasz osobę, której dotyczy porada, w szczególności w przypadku porad u lekarza psychiatry, psychologa lub też terapeuty uzależnień, zadbaj o to, by w ramach pomocy umożliwić Pacjentowi wymaganą świadczeniami intymność i swobodę wypowiedzi. Upewniwszy się, iż połączenie zostało nawiązane, opuść pomieszczenie, w którym znajduje się Pacjent zapewniając bliskiej osobie należyty komfort.

Może wydawać się czym banalnym zapisanie swojego stanu zdrowia, ale nawet w trakcie tradycyjnych wizyt, wielu Pacjentów zapomina o wszystkich dolegliwościach, a dla lekarza psychiatry każda, nawet z pozoru błaha informacja o przebiegu choroby i dolegliwościach z nią związanych, może być bardzo cenną daną. To samo tyczy się świadczeń u psychologa, czy też terapeuty uzależnień. Opis dolegliwości – dokładnego stanu zdrowia psychicznego, emocji Wam towarzyszących oraz sytuacji, w których czujecie się źle jest niezwykle ważną informacją.

Raczej w trakcie teleporady z lekarzem psychiatrą nie będziecie poproszeni o samozbadanie, ale nasi specjaliści mają bardzo holistyczne podejście do leczenia, stąd wszystko może się wydarzyć. Lekarze psychiatrzy pracujący w Poradni Zdrowia Psychicznego MEDILIFE posiadają bardzo szeroką wiedzę stąd mogą być zainteresowani wynikami np. Twojej morfologii.

Im dokładniej opiszemy problem, tym łatwiej będzie lekarzowi, czy też psychologowi, ale też i innym specjalistom (np. terapeuta, dietetyk) pomóc w osiągnięciu pożądanego stanu zdrowia.

Proszę pamiętać, iż teleporada jest jedynie uzupełnieniem świadczeń, jakich podejmuje się służba zdrowia. Na ten moment nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego. Rozwiązania teleinformatyczne mają wpierać medycynę, nie ją zastępować. Dlatego może się zdarzyć, że lekarz psychiatra uzna, iż wymagana jest wizyta w poradni. Proszę się nie obawiać pojawienia w jednostkach medycznych. Hasło „Zostań w Domu” jest wielce niefortunnym sformułowaniem. Jeśli już, to powinno być „Zostań w Domy, ale pamiętaj o trwającym procesie leczenia, o diagnostyce, o okresowych badaniach, …. można by długo wymieniać.

Mimo, iż nie zawsze to widać, w MEDILIFE dbamy nie tylko o swoje miejsce pracy, ale również o takie miejsca, jak poczekalnia, czy też toalety, minimalizując tym samym możliwość zarażenia się jakimkolwiek wirusem.

Proszę też pamiętać, iż konieczność pojawienia się w jednostce mimo odbycia teleporady nie oznacza, iż była ona niepotrzebna. Zazwyczaj lekarz psychiatra zaleci Państwu doraźne leczenie, przepisze leki wspomagające leczenie, a zalecenie dotyczące pojawienia się w poradni będzie uzupełnieniem przeprowadzonych pierwszych konsultacji. Dlatego każdorazowo prosimy, by w przypadku zajścia opisanej okoliczności, przynieść ze sobą uwagi, wskazania i zalecenia oraz spis leków, które zlecił lekarz podczas teleporady.

Niezależnie od sugestii Prezesa Rady Ministrów oraz innych doniesień związanych z obecną sytuacją, nigdy nie zapominajcie o profilaktyce, o kontrolnych badaniach oraz o tym, iż poza wirusem w koronie są też inne choroby, które nie wzięły sobie wolnego i mimo statystyk, którymi nas straszą, coraz więcej problemów zdrowotnych, a także niestety zgonów pojawia się w związku zaniedbaniami w okresie wiosenno–letnim, gdzie promowano hasło „ZOSTAŃ w DOMU”.

Trzymajcie się ciepło, i jak to mówią, byle do Wiosny 🙂

Zespół MediLife

Zapewniamy Państwa, że stosujemy zasady bezpieczeństwa wg zaleceń światowej organizacji zdrowia (WHO) aby zabezpieczyć zdrowie naszych pacjentów w związku z epidemią koronawirusa COVID - 19.

X