Slide One
OŚRODEK ROZWOJU i TERAPII
Medyczne Usługi Premium
Slide One
Slide One
OŚRODEK ROZWOJU i TERAPII
Medyczne Usługi Premium
Slide One
previous arrow
next arrow

OŚRODEK LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ
MEDILIFE KONSTANCIN

SKUTECZNA PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ - KONSTANCIN

Ośrodek Leczenia i Terapii Uzależnień jest przez wielu wskazywany, jako najlepsze rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy rozpoczynają swoją drogę leczenia uzależnienia. Ten pogląd pojawia się nie tylko wśród opinii Pacjentów, ale również wśród lekarzy psychiatrów. Co więcej do ośrodków odwykowych przyjeżdżają również Pacjenci, którzy naruszyli abstynencję, a którzy zakończyli już podstawowy program terapii. Skuteczność terapii w warunkach stacjonarnych potwierdza się również w informacjach branżowych środowisk terapeutycznych, uznających ośrodki odwykowe, jako najskuteczniejsze rozwiązanie dla osób uzależnionych.

Prywatne ośrodki leczenia uzależnień

Uzależnienie, to jeden z problemów naszych czasów, mogący dotknąć każdego pośrednio lub bezpośrednio, niezależnie od wieku, płci, statusu majątkowego, sytuacji zawodowej, czy rodzinnej. Zanim osoba dotknięta uzależnieniem zda sobie sprawę, że potrzebuje specjalistycznej pomocy, szuka licznych wymówek, aby nie przyjąć do wiadomości, że jej życie wymknęło się spod kontroli. Zresztą podobny schemat zachowań wypierania problemu widać nie tylko u osób uzależnionych. Osoby dotknięte problemem boją się, że zostanie im przypięta łatka, która buduje strach stanowiący przeszkodę (opór) w podjęciu szybkich działań mających na celu właściwe leczenie.

W tym miejscu należy zauważyć, iż niedopuszczalnym jest stygmatyzacja chorych, niezależnie od tego, czy mowa o problemach kardiologicznych, układu oddechowego, moczowego, czy też uzależnienia. Przełamanie tabu związanego z uzależnieniem, to pierwszy krok ku poprawnemu funkcjonowania osoby dotkniętej chorobą. Jest to najtrudniejszy moment w procesie leczenia uzależnienia, bardzo indywidualny, zależny od struktury psychicznej Pacjenta, ale i od jego otoczenia.

20200423_152307
Ośrodek Terapii Uzaleznień i Rozwoju MEDILIFE Warszawa Konstancin 5
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
Ośrodek Terapii Uzaleznień i Rozwoju MEDILIFE Warszawa Konstancin 3
Ośrodek Terapii Uzaleznień i Rozwoju MEDILIFE Warszawa Konstancin M
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Ośrodek Terapii Uzaleznień i Rozwoju MEDILIFE Warszawa Konstancin 6
Ośrodek Terapii Uzaleznień i Rozwoju MEDILIFE Warszawa Konstancin 2
IMG_20190610_124034
20200423_152331
Ośrodek Terapii Uzaleznień i Rozwoju MEDILIFE Warszawa Konstancin C
Ośrodek Terapii Uzaleznień i Rozwoju MEDILIFE Warszawa Konstancin B
20200727_122258
20200727_122405
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
20200727_122414
PlayPause
previous arrow
next arrow
20200423_152307
Ośrodek Terapii Uzaleznień i Rozwoju MEDILIFE Warszawa Konstancin 5
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
Ośrodek Terapii Uzaleznień i Rozwoju MEDILIFE Warszawa Konstancin 3
Ośrodek Terapii Uzaleznień i Rozwoju MEDILIFE Warszawa Konstancin M
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Ośrodek Terapii Uzaleznień i Rozwoju MEDILIFE Warszawa Konstancin 6
Ośrodek Terapii Uzaleznień i Rozwoju MEDILIFE Warszawa Konstancin 2
IMG_20190610_124034
20200423_152331
Ośrodek Terapii Uzaleznień i Rozwoju MEDILIFE Warszawa Konstancin C
Ośrodek Terapii Uzaleznień i Rozwoju MEDILIFE Warszawa Konstancin B
20200727_122258
20200727_122405
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
20200727_122414

Ośrodek leczenia uzależnień

Kiedy następuje zmiana nastawienia Pacjenta do leczenia uzależnienia

Pacjenci otwierają się na zmianę myślenia o chorobie, jaką jest uzależnienie najczęściej w powiązaniu z tragicznym wydarzeniem np. rozwód, utrata pracy, bezdomność, sprawa w sadzie, bezpośrednie zagrożenie życia, bezpośrednie zagrożenie zdrowia, jarzmo utraty utrwalonych wartości, czy myśli samobójcze. Najczęściej są to sytuacje bardzo dramatyczne. W takich przypadkach, jako zespół terapeutów stajemy wobec człowieka  przepełnionego lękami i niepokojem, który nie ma już siły do dalszego takiego życia i zgłasza się o pomoc. Ze strony Pacjenta, to akt wielkiej odwagi i ufności. Stając w obliczu takiej desperacji, terapeuta uzależnień musi wykazać wiele taktu i szacunku wobec osobistego cierpienia Pacjenta, jak i całej powiązanej z Pacjentem rodziny / osób bliskich.

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień – Cel i podstawy jego funkcjonowania

Podstawą funkcjonowania utworzonego przez nas ośrodka leczenia i terapii uzależnień MEDILIFE było wyjście naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów biorąc jednocześnie pod uwagę wszelkie aspekty zdrowotne. Stworzyliśmy Program Terapeutyczny, w którym każdy Pacjent jest odrębnym przypadkiem z odrębnymi potrzebami zdrowotnymi. W naszej pracy nie dominuje dyrektywny styl terapii, oparty na regulaminach, karach i konfrontacji terapeuty z osobą uzależnioną. W naszym odwykowym ośrodku proces psychoterapeutyczny skupia się przede wszystkim na właściwej diagnozie klinicznej z udziałem licznych specjalistów (lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów, psychodietetyków i psychologów), a forma pracy uwzględnia spotkania grupowe, jak i indywidualne. Rolą psychoterapeuty jest przede wszystkim pomóc Pacjentowi w poznaniu samego siebie (własnych zasobów i deficytów).

KROPLÓWKA
NA KACA

W naszym Ośrodku MEDILIFE Centrum Rozwoju szybko staniesz na nogi! Oferujemy sprawdzony i bezpieczny Pakiet Kroplówka na Kaca przygotowany przez lekarzy. Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom już w ciągu 2-4 godzin poczujesz się w pełni sił.

PORADNIA
LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Zapewniamy opiekę uwzględniającą wszystkie etapy leczenia uzależnienia. Posiadamy gabinety, organizujemy spotkania oraz warsztaty. Realizowany program zapewnia naszym Pacjentom dostęp do wszelkich wymaganych chorobą świadczeń.

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Specjalistyczna pomoc, której celem jest przywrócenia harmonii zdrowia psychicznego zarówno względem naszych Pacjentów, jak i ich bliskich. Zapewniamy Konsultacje Psychiatry oraz Psychologa w Warszawie i Piasecznie.

Założenia Programu Terapeutycznego Ośrodka Terapii Uzależnień MEDILIFE Konstancin

W naszej pracy nadrzędnym jest dążenie do zrozumienia przyczyny uzależniania, jako obszaru priorytetowego w procesie leczenia uzależnienia.

W naszym ośrodku leczenia uzależnień pracujemy w systemie integratywnym, wykorzystując różne nurty psychoterapeutyczne (humanistyczny Rogersa, Perlsa- Gestalt. Lovena, TRE, psychodynamiczny, egzystencjalny, poznawczo-behawioralny, w tym CBT, psychoterapia systemowa/terapia rodzin. Wychodzimy z założenia, iż nie ma jednego słusznego rozwiązania, które byłoby skuteczne dla każdego. Stosujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego Pacjenta. Ich celem jest uzyskanie stanu równowagi, wewnętrznego spokoju i dostrzegania płynących z każdego dnia.

Stosowana w naszym ośrodku psychoterapia, to nowa metoda stosowana w niewielu krajowych ośrodkach tego typu. Wciąż praca z osobą uzależnioną skoncentrowana jest na objawach uzależnienia (głodach, utracie kontroli). Standardowy program terapii w typowym polskim ośrodku opiera się na pracy z głodem od substancji psychoaktywnych, wyzwalaczach, na konfrontowaniu Pacjenta (pogłębianiu jego lęku, niskiego poczucia wartości) głównie w kierunku utrzymania abstynencji.

W naszym ośrodku Terapii realizujemy program oparty na psychoterapii, czyli na rozwiązaniach zgodnych ze światową terapią XXI w. Najważniejsze, to poznanie przyczyn uzależnienia tj. zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia osobowości, przeżytych traum (DSM 4) i z wykorzystaniem sprawdzonych narzędzi psychoterapeutycznych zajęcie się zdrowiem psychicznym w całościowym ujęciu, a nie tylko w części objawowej.

Naszą pracę można by charakteryzować mottem lekarza psychiatry Kazimierza Dąbrowskiego: „Nie szukaj zdrowia psychicznego, szukaj rozwoju, a znajdziesz jedno i drugie”. Rozwój osobisty, to słowo kluczowe, które doskonale określa charakter naszych działań terapeutycznych. Są to różnorakie działania, ponieważ nasze podeście do Pacjenta jest holistyczne i nie ogranicza się jedynie do psychiki, lecz obejmuje całą złożoność istoty ludzkiej. Chcemy więc, by Pacjent zadbał również o swoje ciało, stąd tak wielki nacisk położony na zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną, czemu służą zajęcia z jogi i medytacji, jakie organizujemy w naszym ośrodku w ramach podstawowego programu terapii.

Jak przygotować się do pobytu w ośrodku terapii?

konsultacja psychologiczna warszawa

KONSULTACJA TELEFONICZNA

Zadzwoń. Powiedz jak się czujesz, co się z Tobą dzieje. Czy odczuwasz lęk, niepokój, czy to Twój pierwszy krok w leczeniu uzależnień? Psychoterapeuta udzieli Ci najważniejszych informacji związanych z leczeniem uzależnienia i umówi Cię na spotkanie konsultacyjne.

procedura medyczna Warszawa

PROCEDURA
PRZYJĘCIA

Jeśli uznasz realizowany przez nas Program Terapii za odpowiedni dla Siebie, niezwłocznie po konsultacji z naszym psychoterapeutą oraz lekarzem nastąpi przyjęcie do ośrodka. Pozostaje wybrać pokój, wyciszyć i odprężyć - to jest czas wyłącznie dla Ciebie.

przebieg leczenia Warszawa

PRZEBIEG
LECZENIA

W naszym ośrodku terapii pracujemy wyłącznie w formie psychoterapii docierającej do podstaw problemu. Uczestnicząc w zajęciach indywidualnych oraz grupowych, pracujesz nad sobą, swoim rozwojem emocjonalnym oraz przywróceniem harmonii zdrowia psychicznego.

czas leczenia - detox Warszawa

CZAS
LECZENIA

Okres terapii uzależniony jest wyłącznie od Twoich potrzeb zdrowia psychicznego i fizycznego. Zazwyczaj zamyka się w 4 - 6 tygodniach. Zdarza się też, że terapia podzielona jest na stacjonarną i ambulatoryjną połączoną z konsultacjami z lekarzem psychiatrą.

Zasady Panujące w naszym Prywatnym Ośrodku Leczenia i Terapii Uzależnień MEDILIFE

Biorąc pod uwagę cały proces leczenia: psychikę, aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, rozwój zainteresowań i pasji w Ośrodku jednorazowo może przebywać 12 osób (to maksymalna liczba tworząca grupę terapeutyczna).

Każdy z Pacjentów ma do dyspozycji pokój i łazienkę o wysokim standardzie. Nasi Pacjenci mają prawo do intymności. Nie ograniczamy kontaktu z bliskimi, nie odbieramy komputerów, telefonów dajemy swobodę wyboru i możliwość decydowania o sobie. Kontrola impulsu osadzana jest we wnętrzu Pacjenta, a nie na zewnątrz w postaci zakazu.

Jednocześnie gwarantujemy pełną dyskrecję, co jest niezwykle ważne w polskim społeczeństwie, gdzie problemy w zdrowiu psychicznym spotykają wciąż z niezrozumieniem. Nie chcemy, by do cierpienia wywołanego przez uzależnienie, dodawany był ból ze społecznej nieakceptacji.

Aby sprostać postawionym przez nas samych warunkom terapii, w naszym ośrodku zatrudniamy zespół psychoterapeutów będących jednocześnie terapeutami uzależnień niekiedy po własnym procesie terapeutycznym, z imponującym, wieloletnim doświadczeniem zdobytym w podobnych ośrodkach w całej Polsce. Terapeuci są wspierani przez własnych superwizorów, superwajzorów PARPA i Krajowego Biura do sprawa przeciwdziałania narkomanii, socjoterapeutów, lekarzy psychiatrów, psychodietetyków, psychologów, trenerów sportowych klasy mistrzowskiej, oraz przez specjalistów z różnych dziedzin, którzy pomagają w rozwoju pasji i zainteresowań. Terapia indywidualna i grupowa w ośrodku nie odbiega od znanych wzorców terapii i wypełnia dużą część dnia każdego Pacjenta.

Proponowana przez nas terapia jest holistyczna, czyli obejmuje całość osoby człowieka, jego ciało, umysł oraz duszę. To, co stanowi o jej oryginalności, to fakt, że każdy Pacjent jest zobligowany do aktywności fizycznej przez minimum godzinę dziennie. Poza relaksacją, jako główne narzędzie pracy z lękiem można wybrać ćwiczenia siłowe, aerobowe, jogę, jazdę konną, wycieczki rowerowe, saunę, basen lub gry zespołowe w rodzaju ping-pong, piłka siatkowa, koszykowa, piłka nożna itd. Zajęcia sportowe są prowadzone przez trenerów klasy mistrzowskiej. Ponadto, każdego dnia Pacjenci mają czas na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. Może to być fotografia, muzyka, malarstwo, modelarstwo i wiele, wiele innych pasji, w zależności od indywidualnego wyboru. Aktywność w dziedzinach wybranych przez samego Pacjenta jest nieodzowną częścią procesu terapeutycznego.

0
URATOWANYCH DUSZ
0
PORAD DZIENNIE
0
UŚMIECHÓW
0 %
RADOŚCI Z ŻYCIA

KROPLÓWKA WITAMINOWA dla SPORTOWCY

Kroplówki tworzone z myślą o osobach, które wyczynowo uprawiają sport, lub które często poddają swój organizm dużemu wysiłkowi fizycznemu.

VITA-LIFE Kroplówka Witaminowa na Odporność Warszawa

KROPLÓWKA WITAMINOWA na ODPORNOŚĆ

Kroplówki tworzone z myślą o osobach, które zmagają się z obniżoną odpornością lub żyją i pracują w niesprzyjającym dla zdrowia środowisku.

KROPLÓWKA WITAMINOWA TAD 600 + Witamina C

Kroplówka zapewnia odporność, przyspiesza regenerację organizmu, zwalnia procesy starzenia, wytrzymałość fizyczną, jak również na sprawność umysłu.

Zapewniamy Państwa, że stosujemy zasady bezpieczeństwa wg zaleceń światowej organizacji zdrowia (WHO) aby zabezpieczyć zdrowie naszych pacjentów w związku z epidemią koronawirusa COVID - 19.

X