Ordynator / Kierownik Zespołu w Prywatnym Ośrodku Rozwoju i Terapii Oddział Detoksykacji

Grupa Medyczna MEDILIFE zaprasza do współpracy lekarza psychiatrę zainteresowanego objęciem stanowiska Ordynatora w Prywatnym Ośrodek Rozwoju i Leczenia Uzależnień. Nasi podopieczni, to głównie osoby „wysokofunkcjonojące” z Polski oraz Polonii.

W ramach posiadanych kompetencji pracujemy zarówno z Pacjentami wymagającymi leczenia i terapii uzależnień, jak i Pacjentami wymagającymi detoksykacji (lekkie oraz średnio nasilone zespoły abstynencyjne).

W związku z budową nowego obiektu dedykowanego przedmiotowym świadczeniom poszukujemy osoby, która przejmie nadzór medyczny nad Obiektem w Konstancin-Jeziorna. Oferujemy pracę w stabilnym Zespole Medycznym (lekarze, psychoterapeuci, psycholodzy, ratownicy medyczni, zespół pielęgniarski) z ponad 18 letnim doświadczeniem, rekomendacją ze strony Pacjentów oraz bardzo dobrą reputacją. Dla osoby zainteresowanej współpracą zapewniamy uzgodniony okres szkolenia oraz wsparcie ze strony dyr medycznego dr Anny Figura.

Dla osób zainteresowanych rozszerzeniem współpracy dodatkowo umożliwiamy podjęcie pracy w naszych poradniach, w tym w Warszawie oraz w Piasecznie.

Poszukujemy do pracy lekarza z wysoką kulturą osobistą, empatią, zaangażowanego w pracę z Pacjentami, z gotowością do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

Opis stanowiska:
 • konsultacje lekarskie Pacjentów Ośrodka i ich Rodzin,
 • nadzór nad procesem leczenia,
 • kontrola stanu zdrowia Pacjentów,
 • kontrola dokumentacji medycznej.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na umowę zlecenie lub kontrakt,
 • elastyczne godziny pracy,
 • gwarantowane wynagrodzenie zgodne z ustalonym harmonogramem pracy,
 • pracę w przyjaznej atmosferze,
 • możliwość pracy (konsultacje lekarskie) również w innych placówkach MEDILIFE,
 • superwizję zespołu
 • możliwość zbudowania własnej bazy Pacjentów do kontynuowania leczenia ambulatoryjnie,
 • możliwość budowy własnych programów leczenia zdrowia psychicznego.

Dla osób zainteresowanych współpracą zapewniamy szkolenie związane z obejmowanym stanowiskiem oraz wsparcie merytoryczne doświadczonego lekarza specjalisty, zwłaszcza w początkowym okresie pracy.

Wymagania:

 • specjalizacja z psychiatrii
 • mile widziane (nie jest wymagane) doświadczenie pracy z Pacjentem uzależnionym lub pracy na oddziale detoksykacji.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną. Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Serdecznie zapraszamy Zespół MEDILIFE.
www.medi-life.pl

Osoby zainteresowane ofertą współpracy proszone są o kontakt:
Biuro Medyczne MEDILIFE
Anna Stacholec
tel. 606-601-140
biuro@medi-life.pl

Zapewniamy Państwa, że stosujemy zasady bezpieczeństwa wg zaleceń światowej organizacji zdrowia (WHO) aby zabezpieczyć zdrowie naszych pacjentów w związku z epidemią koronawirusa COVID - 19.

X