Poradnia Zdrowia Psychicznego Warszawa Konsultacje Psychiatry i Psychologa NFZ

BEZPŁATNE (NFZ) ŚWIADCZENIA u LEKARZA PSYCHIATRY z OPIEKĄ PSYCHOLOGA.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, iż udało nam się zwiększyć liczbę świadczeń w Poradni Zdrowia Psychicznego, w ramach której realizujemy Zespół Leczenia Środowiskowego.

Świadczenia finansowane są w całości przez Narodowy Funduszu Zdrowia.

Świadczenia udzielane są przez przez zespół dr Anny Marii Figura, w którego skład wchodzą:

Wskazaną pomoc realizujemy w następujących placówkach MEDILIFE:

Dla kogo dedykowane są świadczenia polegające na ratowaniu, leczeniu i profilaktyce zdrowia psychicznego?

Dla wszystkich osób, które od dłuższego czasu odczuwają różnego rodzaju zaburzenia w zdrowiu psychicznym wywołane nie tylko chorobą, ale również sytuacjami, jakie spotkały ich życiu, a których nie udało im się przepracować.

Aby zakwalifikować się do Zespołu Leczenia Środowiskowego, w tym ciągłej opieki lekarza psychiatry, psychologa i psychoterapeuty, wymagane jest umówienie kwalifikacji u naszego lekarza psychiatry w Warszawie (Mokotów) lub w Piasecznie.

Do Poradni Zdrowia Psychicznego i Świadczeń ZLŚ w Warszawie i Piasecznie, z prośbą o objęcie opieką może zgłosić się sam Pacjent, jak również jego rodzina i bliscy.

Zgłoszenia może dokonywać również lekarz z poradni zdrowia psychicznego nie należącej do MEDILIFE oraz lekarz psychiatra z oddziału. Rejestracja może być zarówno telefoniczna, jak również podczas wizyty w jednej z naszych Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie, Piasecznie lub Otwocku.

Do głównych form pomocy realizowanych przez ZLŚ należą:

 • opracowanie indywidualnego planu terapii dla każdego pacjenta,
 • diagnostyka psychiatryczna oraz psychologiczna,
 • nawiązanie i utrzymanie współpracy z pacjentem w jego miejscu zamieszkania,
 • zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej opieki, adekwatnej do stanu zdrowia pacjenta oraz jego funkcjonowania społecznego,
 • zapobieganie nawrotom choroby, jak również poprawa stanu psychicznego,
 • zbudowanie sieci wsparcia społecznego w najbliższym kręgu pacjenta,
 • wsparcie dla rodziny pacjenta,
 • poprawa funkcjonowania psychospołecznego,
 • porady diagnostyczne, terapeutyczne, psychologiczne w miejscu zamieszkania pacjenta.

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do:

 • pacjentów z organicznymi zaburzeniami psychicznymi (np. choroba Alzhemera, otępienie),
 • pacjentów z zaburzeniami typu schizofrenii (schizotypowych oraz urojeniowych),
 • pacjentów z zaburzeniami afektywnymi (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe),
 • osób, które zakończyły leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, lecz wymagają dalszych oddziaływań farmakologicznych oraz terapeutycznych,
 • pacjentów wielokrotnie hospitalizowanych psychiatrycznie, z którymi nie udało uzyskać się trwałej, efektywnej współpracy,
 • oraz pacjentów z innymi rozpoznaniami, którzy w chwili obecnej wymagają leczenia środowiskowego ze względu na znaczny stopień zaburzenia funkcjonowania społecznego.

Zespół Leczenia Środowiskowego złożony z lekarza psychiatrę, psychologa, psychoterapeuty zapewnia świadczenia zdrowotne względem osób które:

 • wymagają dłuższej opieki ze strony specjalistów Poradni Zdrowia Psychicznego,

 • zakończyły leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych, intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych,

 • z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani),

 • nie utrzymują się w innych formach leczenia.

Celem pracy Zespołu jest skrócenie czasu leczenia, a w niektórych przypadkach uniknięcia hospitalizacji.

Jednym z kluczowych zadań opieki środowiskowej jest umożliwienie kontynuacji terapii i rehabilitacji w miejscu zamieszkania, bez oddzielenia od najbliższych, bez konieczności przerywania pracy, czy nauki, z czym np. mógłby być związany pobyt w szpitalu.

Jednakże większość pracy odbywa się poza środowiskiem Pacjenta, gdyż w rzeczywistości wszelkie świadczenia medyczne, w tym porady psychologa i konsultacje u lekarza psychiatry zmierzają do tego, by Pacjent w sposób bezpieczny i komfortowy mógł po wydarzeniach uniemożliwiających mu „normalne funkcjonowanie” powrócić do zaniechanych relacji społecznych, codziennych obowiązków i pracy.

To, czy konsultacje u lekarza psychiatry, czy też psychologa odbywać się będą w siedzibie naszej Poradni Zdrowia Psychicznego, czy też w miejscu przebywania Pacjenta zależeć będzie od etapu leczenia i stanu zdrowia psychicznego Pacjenta.

Proszę pamiętać, iż leczenie środowiskowe realizowane przy Poradni Zdrowia Psychicznego MEDILIFE (Warszawa, Piaseczno, Otwock) odbywa się wyłącznie za świadomą zgodą Pacjenta, po badaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez zespół terapeutyczny w siedzibie jednej z naszych placówek, gdzie realizowane są świadczenia ZLŚ:

Nasz Zespół pod kierunkiem dr Anny Marii Figura kieruje się zasadą optymalnego łączenia leczenia farmakologicznego oraz oddziaływań psychoterapeutycznych i psychospołecznych.

Osoby zainteresowane kwalifikacją / wizytą diagnostyczną w ramach ZLŚ, w pierwszym rzędzie prosimy o kontakt telefoniczny z naszym biurem medycznym:

Poradnia Zdrowia Psychicznego MEDILIFE Warszawa: nr tel: 535 00 85 95;

Poradnia Zdrowia Psychicznego MEDILIFE Piaseczno: nr tel: 535 00 80 10.

Zapraszamy

Zespół dr Anny Marii Figura

Zapewniamy Państwa, że stosujemy zasady bezpieczeństwa wg zaleceń światowej organizacji zdrowia (WHO) aby zabezpieczyć zdrowie naszych pacjentów w związku z epidemią koronawirusa COVID - 19.

X