LECZENIE UZALEŻNIEń

MEDYCZNE USŁUGI PREMIUM

Dyskretnie - Kompleksowo - Bezpiecznie

LECZENIE UZALEŻNIEŃ WARSZAWA

Uzależnienie to silna potrzeba zażywania substancji wpływającej na świadomość lub wykonywania określonej czynności. Charakterystyczną cechą nałogu jest stopniowe uodpornienie organizmu, który z upływem czasu żąda zwiększanych dawek. We współczesnym świecie szeroka dostępność substancji psychoaktywnych, szczególnie wśród młodzieży, sprzyja powstawaniu uzależnień. Nałóg kojarzy się głównie z piciem alkoholu i braniem narkotyków, jednak może dotyczyć innych sfer życia. Coraz częściej mówi się o zakupoholizmie, niekontrolowanym hazardzie czy uzależnieniu od internetu. Warto pamiętać, że nałóg to choroba, którą można, a nawet powinno się leczyć.

Czym jest terapia uzależnień w Warszawie?

Głównym założeniem terapii uzależnień jest pomóc choremu podczas procesu zdrowienia, natomiast celem leczenia jest jego powrót do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie przy zachowaniu trzeźwości. W ośrodku leczenia uzależnień Medi Life stawiamy na empatię, zrozumienie i wspieranie osób, które zmagają się z uzależnieniem. Posiadamy kadrę wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy zapewniają kompleksową opiekę. Chory może liczyć na pomoc takich lekarzy jak psycholog, seksuolog, terapeuta czy psychiatra. Początek terapii polega na przyznaniu się osoby uzależnionej do nałogu podczas konsultacji psychologicznej Po pokonaniu pierwszego kroku każdy kolejny zwiększa świadomość pacjenta na temat trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł. Powstaje przestrzeń do pracy nad zdrowymi nawykami, a w toku terapii uzależnień pacjent ma szansę nabyć umiejętności, by zwalczyć uciążliwy nałóg. Podczas terapii uczymy chorego, jak wyjść z sideł uzależnienia, aby móc zrobić krok w kierunku satysfakcjonującego życia

PRYWATNY OŚRODEK DETOKSYKACJI

Anonimowe i bezpieczne odtruwanie organizmu z alkoholu, narkotyków i leków. Pełna opieka lekarska, wsparcie terapeutyczne oraz 24h opieka medyczna.

PORADNIA LECZENIA
UZALEŻNIEŃ

Zapewniamy opiekę podczas etapów leczenia. Posiadamy gabinety, organizujemy spotkania oraz warsztaty. Program zapewnia dostęp do wymaganych chorobą świadczeń.

PRYWATNY OŚRODEK TERAPEUTYCZNY

Nowoczesny program leczenia i terapii uzależnień oparty na pogłębionej psychoanalizie, czyli docieraniu do sedna / przyczyn problemu i jego eliminacja.

Kto może skorzystać z terapii uzależnień?

W ośrodku Medi Life pracujemy z osobami uzależnionymi będącymi w każdym wieku, które są na dowolnym etapie wychodzenia z nałogu. Leczenie przeznaczone jest dla tych, którzy czują, że tracą kontrolę nad swoim życiem, a nałóg uniemożliwia im sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Przedmiotem uzależnienia nie muszą być jedynie substancje psychoaktywne, takie jak alkohol, narkotyki czy dopalacze. Terapia uzależnień pomaga także osobom cierpiącym na zaburzenia związane z uzależnieniem od:

– hazardu,

– leków (głównie opioidów, kodeiny, tramadolu i benzodiazepin),

– internetu,

– seksu,

– zakupów. 

Czy terapia może pomóc współuzależnionym?

Szkodliwy nałóg sieje spustoszenie nie tylko w organizmie osoby uzależnionej, lecz wpływa także na zmianę zachowania pacjenta. Negatywne efekty nałogu odczuwają zatem osoby z otoczenia chorego. Leczenie w ośrodku uzależnień skierowane jest również do osób współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików (DDA).

Jakie są objawy współuzależnienia?

Rodzina i bliscy chorego narażeni są na negatywne skutki wynikające z uzależnienia chorego. Wśród symptomów wskazujących na współuzależnienie wymienia się:

– poczucie zbyt dużej odpowiedzialności za innych,

– depresję i brak poczucia bezpieczeństwa,

– trudności w podejmowaniu decyzji,

– zmianę trybu życia dostosowaną do zachowania osoby uzależnionej,

– niskie poczucie własnej wartości,

– poczucie osamotnienia,

– problemy z kontrolowaniem emocji,

– obarczanie winą alkoholika za osobiste problemy.

Czym jest syndrom DDA?

Jeżeli jedna osoba cierpi na alkoholizm, to cała rodzina również jest chora. Dorosłe dzieci alkoholików (DDA) przez długie lata borykają się z negatywnymi konsekwencjami nałogu rodzica. Osoby, które już w dzieciństwie musiały zmierzyć się z tak trudnymi sytuacjami, wchodzą w dorosłość obarczone poczuciem wstydu, szkodliwymi wzorcami rzutującymi na ich późniejsze relacje oraz nieuwolnionymi emocjami, które blokują ich rozwój. Cele grupy Medi Life nie dotyczą jedynie pomocy udzielanej choremu. Nasi specjaliści zapewniają wsparcie rodzinom i bliskim osób uzależnionych.

Ośrodek leczenia uzależnień – kiedy skorzystać z terapii?

Istnieje wiele przesłanek wskazujących, że osoba uzależniona wymaga leczenia. Objawy zgubnego nawyku różnią się w zależności od rodzaju przypadłości (mogą zależeć od składu substancji psychoaktywnej). Jednak większość uzależnień charakteryzuje się następującymi symptomami:

– głód, czyli konieczność zaspokojenia pokusy poprzez sięganie po określone używki (np. głód alkoholowy) lub wykonywanie określonych działań (np. uprawianie hazardu),

– zwiększona tolerancja na przyjmowaną substancję uzależniającą,

– wypieranie lub zaprzeczanie problemowi uzależnienia (są to tzw. mechanizmy obronne),

– pojawienie się objawów odstawiennych po próbie zerwania z nałogiem (zespół abstynencyjny przejawia się poprzez szereg dolegliwości, spośród których warto wymienić chociażby: drażliwość, bezsenność, uczucie niepokoju, wymioty, zawroty głowy, napady padaczkowe, kołatanie serca, nudności),

– całkowita lub częściowa utrata kontroli nad własnym zachowaniem,

– brak chęci do wykonywania aktywności niezwiązanych z nałogiem, które dotychczas sprawiały przyjemność i satysfakcję,

– zmiany nastrojów uwarunkowane możliwością zaspokojenia nałogu,

– zmiany w życiu towarzyskim, ograniczające się do przebywania wśród osób wspierających chorego w nałogu.

Na czym polega terapia uzależnień?

Pierwszym krokiem do podjęcia terapii uzależnień jest chęć wyjść z nałogu i przyznanie się do problemów podczas konsultacji z psychologiem. Chory ma szansę na wyleczenie, jeśli podejmie próbę zmiany swojego życia na lepsze. W ośrodku leczenia uzależnień Medi Life opieramy się na terapii poznawczo-behawioralnej, której założeniem jest rozpoznanie problemu oraz uczenie pacjenta nowych zachowań i postaw, które zapobiegną nawrotom choroby. Lekarze specjaliści, psycholodzy i terapeuci uzależnień przeprowadzają konsultację psychologiczną z chorym, aby zaplanować przebieg terapii, w skład której wchodzą następujące działania:

– psychoterapia indywidualna,

– zajęcia grupowe,

– trening umiejętności,

– detoks (w przypadku uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, gdyż istotne jest przywrócenie pacjentowi sprawności fizycznej).

Czy terapia wiąże się z przebywaniem w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień?

Wielu osobom terapia kojarzy się z wielotygodniowym pobytem w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień z ograniczoną możliwością kontaktu z bliskimi. Rzeczywiście wskazane jest, aby odbywać leczenie w odmiennych warunkach niż dotychczasowe, aby działania terapeutyczne mogły być zintensyfikowane. Należy jednak pamiętać, że istnieje wiele form terapii. Grupa Medi Life oferuje wizyty w poradni leczenia uzależnień w trybie ambulatoryjnym. Spotkania Grup Terapeutycznych odbywają się codziennie w Warszawie, Piasecznie i Konstancinie. Warto również nadmienić, że ośrodek psychoterapii Medi Life oferuje bezpłatne świadczenia w ramach programu „Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień od Alkoholu”.

Dlaczego warto skorzystać z terapii uzależnień?

Walka z nałogiem może być wycieńczająca. Wiele nieudanych prób przezwyciężenia uzależnienia sugeruje, że życie w trzeźwości jest niemożliwe. Nałóg to trudna życiowa przeszkoda wymagająca dużo siły woli. Dobrze jest wiedzieć, że nie trzeba mierzyć się z nią samodzielnie. Warto zgłosić się do lekarzy specjalistów i psychologów, którzy zapewniają kompleksową opiekę nad chorym. W ośrodku leczenia uzależnień Medi Life opieramy się na holistycznym podejściu do problemu. Nasza kadra to wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści z dziedziny psychologii, psychoterapii, psychodietetyki oraz psychiatrii. Od 2002 roku stosujemy skuteczne metody leczenia, które pozwoliły wydostać się z nałogu wielu naszym pacjentom. Jako jedni z nielicznych w Polsce, posiadamy własny Ośrodek Terapii i Rozwoju, Oddział Detoksykacji w Warszawie oraz Poradnie Leczenia Uzależnień. Nasze placówki położone są w kilku miastach, dlatego dojazd do nich jest ułatwiony. W prywatnym ośrodku odwykowym nasza kadra specjalistów pomaga osobom uzależnionym, zapewniając indywidualne podejście do każdego pacjenta. Przebywając w ośrodku leczenia uzależnień, chory ma dostęp do całodobowej opieki medycznej. Ponadto, zapewniamy wysoki komfort zakwaterowania i smaczne posiłki. Nasi pacjenci mogą liczyć na zrozumienie i pełną dyskrecję.

Zapraszamy do kontaktu każdą osobę, która chciałaby skończyć ze szkodliwym nałogiem i poddać się troskliwej opiece specjalistów w ośrodku leczenia uzależnień w Warszawie oraz Konstancinie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą i umówienia się na wizytę u doktora, który szczegółowo pokieruje chorego. Jako Medi Life pomożemy uporać się z dręczącym nałogiem.

Psycholog Warszawa

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Specjalistyczna pomoc, której celem jest przywrócenia harmonii zdrowia psychicznego zarówno względem naszych Pacjentów, jak i ich bliskich. Realizowana jest ona w ramach wizyt diagnostycznych, konsultacji oraz spotkań terapeutycznych i warsztatów.

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Zapewniamy opiekę uwzględniającą wszystkie etapy leczenia uzależnienia. Posiadamy dedykowane gabinety, organizujemy spotkania terapeutyczne oraz warsztaty. Realizowany program zapewnia naszym Pacjentom dostęp do wszelkich wymaganych chorobą świadczeń.

OŚRODEK
DETOKSYKACJI

Przeprowadzane w Ośrodku zabiegi medyczne mają za zadanie bezpiecznego i skutecznego odtrucie organizmu z alkoholu, z leków, z narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. W całym procesie detoksykacji zapewniamy wsparcie terapeutyczne i pomoc bliskim.

OŚRODEK ROZWOJU i TERAPII

Intensywna terapia uzależnień realizowana w warunkach stacjonarnych w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Zapewniamy pełną opiekę socjalną oraz terapeutyczną uwzględniającą zdrowotne potrzeby naszych Pacjentów oraz ich bliskich.

Bezpłatne świadczenia Terapii Uzależnień w Programie „Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień od Alkoholu” realizowane są w ramach spotkań grupowych.

W spotkaniach mogą uczestniczyć wszystkie osoby, u których stwierdzono Uzależnienie od Alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym Leków, Narkotyków i Dopalaczy oraz osoby Hazardziści.

Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00, w naszej Porani w Piasecznie przy ul.Gerbera 14. Osoby zainteresowane Programem prosimy o kontakt pod nr tel.: 535 00 80 10

Aktualności

[latest-selected-content limit=”16″ display=”title,date,excerpt-small” titletag=”h2″ chrlimit=”120″ url=”yes” linktext=”Więcej” image=”large” elements=”3″ default_height=”330px” css=”three-columns content algin-left” type=”post” status=”publish” taxonomy=”category” term=”leczenie-uzaleznien” orderby=”dateD”]

OFERTA DLA FIRM

Szkolenia i Warsztaty Warszawa

SZKOLENIA i WARSZTATY

Radzenie sobie ze stresem, Rozwój umiejętności miękkich, Coaching.

konsultacje indywidualne Warszawa Mokotów

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Dedykowane Programy z zakresu Rozwoju i Terapii ukierunkowane na konkretny cel.

ochrona-praconikow Warszawa

OCHRONA PRACOWNIKÓW

Program realizowany na rzecz pracowników firm z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

0
URATOWANYCH DUSZ
0
PORAD DZIENNIE
0
UŚMIECHÓW
0 %
RADOŚCI Z ŻYCIA

NASZE PLACÓWKI

PIASECZNO

WROCŁAW

KIELCE

POZNAŃ

GDYNIA

BIURO

KONTAKT

W każdej naszej placówce podejmujemy się ochrony i ratowania zdrowia psychicznego, 
starając się zapewnić Państwu przyjazną, domową atmosferę.

MEDILIFE WARSZAWA

Rozwój – Zdrowie Psychiczne – Leczenie Uzależnień

Pon – pt. 8:00 – 20:00

MEDILIFE PIASECZNO

Rozwój – Zdrowie Psychiczne – Leczenie Uzależnień

Pon – pt. 8:00 – 20:00

MEDILIFE KONSTANCIN

Rozwój – Ośrodek Terapii – Oddział Detoksykacji

Pon – pt. 8:00 – 20:00

Zapewniamy Państwa, że stosujemy zasady bezpieczeństwa wg zaleceń światowej organizacji zdrowia (WHO) aby zabezpieczyć zdrowie naszych pacjentów w związku z epidemią koronawirusa COVID - 19.

X