odtrucie z alkoholu

MEDYCZNE USŁUGI PREMIUM

Codzienne Konsultacje Lekarza Psychiatry

Odtrucie alkoholowe MEDILIFE WARSZAWA

Dla Osób Oczekujących Najwyższej Jakości Usług

Detoks alkoholowy wykonywany jest względem osób uzależnionych oraz osób sporadycznie spożywających alkohol, które przyswoiły nadmierną ilość napoju bądź napojów alkoholowych.

W przypadku osób uzależnionych, odtrucie z alkoholu trwa zazwyczaj od 1 do 3 dni i musi odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza psychiatry po uprzedniej konsultacji i wymaganych stanem zdrowia badaniach. Tylko w naszej Klinice zapewniamy Państwu terapię uzależnień pod opieką lekarza psychiatry. Podawanie jakichkolwiek leków, w tym kroplówek bez konsultacji z lekarzem może doprowadzić do groźnych powikłań, do poważnego uszczerbku na zdrowiu.

Przed podaniem preparatu drogą dożylną powinna być przeprowadzona ocena stanu zdrowia i ew stwierdzenie możliwych przeciwwskazań do zabiegu.

W szczególności dotyczy, to osób uzależnionych, które w trakcie detoksu alkoholowego wymagają niestandardowego podejścia, którego nie zapewni typowe świadczenie w trybie detoksu domowego.

W przypadku osób, które jednorazowo spożyły nadmierną ilość wyrobów alkoholowych, proces leczenia potocznie nazywany jest „kroplówką na kaca”, a czas odtrucia zamyka się w jednej dobie – najczęściej trwa kilka godzin.

KROPLÓWKA
NA KACA

W naszym Ośrodku MEDILIFE Centrum Rozwoju szybko staniesz na nogi! Oferujemy sprawdzony i bezpieczny Pakiet Kroplówka na Kaca przygotowany przez lekarzy. Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom już w ciągu 2-4 godzin poczujesz się w pełni sił.

PORADNIA
LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Zapewniamy opiekę uwzględniającą wszystkie etapy leczenia uzależnienia. Posiadamy gabinety, organizujemy spotkania oraz warsztaty. Realizowany program zapewnia naszym Pacjentom dostęp do wszelkich wymaganych chorobą świadczeń.

PRYWATNY OŚRODEK TERAPEUTYCZNY

Nowoczesny program leczenia i terapii uzależnień oferowany przez ośrodek MEDILIFE oparty jest na pogłębionej psychoanalizie,
czyli docieraniu do sedna oraz przyczyn problemów Pacjenta, a także jego bezwzględną eliminacja.

Odtrucie alkoholowe należy do jednego z procesów leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych. Potocznie wskazany proces leczenia nazywany jest również jako detoks alkoholowy bądź detoks z alkoholu.

Alkoholowy Zespół Abstynencyjny występuje u osób uzależnionych od alkoholu po ciągu picia zazwyczaj od kilku do kilkunastu godzin po ograniczeniu spożycia alkoholu lub jego odstawieniu. Towarzyszą mu nieprzyjemne objawy fizyczne i psychiczne.

W naszej Klinice Detoksykacji MEDILIFE każdorazowo nadzór nad leczeniem uzależnień prowadzi lekarz psychiatra. W ramach świadczenia podstawowego zapewniamy wsparcie terapeutyczne. Przed opuszczeniem Kliniki każdy Pacjent otrzymuje stosowne jego stanem zdrowia zalecenia. Na Państwa życzenie wystawiane jest zwolnienie lekarskie (L-4).

W naszym Ośrodku Detoksykacji udzielamy bezpiecznego, skutecznego i bezbolesnego odtrucia organizmu z alkoholu, jak również innych niebezpiecznych dla organizmu człowieka środkach psychoaktywnych.

Wszystkie zabiegi detoksykacji organizmu zatrutego alkoholem – przeprowadzamy wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarzy psychiatrów.

0
URATOWANYCH DUSZ
0
PORAD DZIENNIE
0
UŚMIECHÓW
0 %
RADOŚCI Z ŻYCIA

Dlaczego tak ważne jest by lekarz nadzorował proces odtrucia z alkoholu? Ponieważ zabieg detoksykacji, w szczególności u osób uzależnionych wymaga stałej oceny stanu zdrowia Pacjenta. Wynik analizy stanu zdrowia przekłada się na rodzaj podawanych leków, czas podania oraz dawkę.

W ramach oferty realizowanych przez nasz prywatny ośrodek świadczeń zapewniamy całodobową opiekę medyczną realizowaną przez zespół medyczny składający się z pielęgniarek, ratowników medycznych oraz terapeutów i psychologów. Każdorazowo nad całym procesem leczenia uzależnień czuwa lekarz psychiatra. Pomagamy nie tylko Pacjentom, ale również najbliższym naszych podopiecznych.

Jak przygotować się do odtrucia?

konsultacja psychologiczna warszawa

KONSULTACJA TELEFONICZNA

Zadzwoń. Powiedz jak się czujesz, co się z Tobą dzieje. Czy odczuwasz lęk, niepokój, ból ? W oparciu o uzyskane informacje ocenimy Twój stan zdrowia oraz wskażemy najbezpieczniejsze rozwiązania Twoich problemów zdrowotnych.

procedura medyczna Warszawa

PROCEDURA
MEDYCZNA

Przyjmujemy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Każdorazowo wymagana jest Państwa zgoda na leczenie. Oferujemy 24h pełną opiekę, konsultacje u lekarza psychiatry, badania i wyżywienie. Wystawiamy zwolnienia lekarskie.

przebieg leczenia Warszawa

PRZEBIEG
LECZENIA

Zakres podejmowanych przez nas świadczeń medycznych polegających na odtruciu z alkoholu, narkotyków oraz leków uzależniony jest od stanu Twojego zdrowia. Podstawą udzielanej przez nas pomocy medycznej jest wynik badań.

czas leczenia - detox Warszawa

CZAS
LECZENIA

Okres odtrucia Twojego organizmu z alkoholu, leków, czy też narkotyków uzależniony jest od Twojego stanu zdrowia, cech fizycznych, intensywności spożywania takich substancji jak alkohol, leki, narkotyki oraz wyniku badania lekarskiego.

Dlaczego tzw. „Detoks Domowy” nie jest dla osób uzależnionych? Wynika to z faktu braku możliwości oceny stanu zdrowia psychicznym Pacjenta, który dla osób uzależnionych ma bezpośrednie przełożenie na rodzaj, czas oraz dawkę podawanych leków. Ponadto stan zdrowia fizycznego Pacjenta uzależnionego od alkoholu, w trakcie procesu odtrucia podlega zmianom, które wymuszają aktualizację karty zleceń leczenia uzależnień.

W detoksie alkoholowym u osób uzależnionych nie chodzi wyłącznie o oczyszczenie organizmu z substancji psychoaktywnych. Osoba uzależniona wymaga również ustabilizowania stanu zdrowia psychicznego, co zapewnić może jedynie lekarz psychiatra z doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi. Samo oczyszczenie organizmu zazwyczaj wymaga 12 / 24 godzin pracy zespołu medycznego. To nie tylko podanie kroplówki, to ciężka praca wymagająca umiejętności przewidywania potrzeb organizmu Pacjenta. Pozostały czas składający się na okres łącznie 2-3 dni leczenia dedykowany jest stabilizacji zdrowia psychicznego.

W naszej Klinice oferujemy Państwu kompleksowe leczenie uzależnień. Zapewniamy szeroki wachlarz świadczeń medycznych począwszy od konsultacji, poprzez świadczenia w naszej Klinice, na Grupach Terapeutycznych kończąc. Zapewniamy wszystkie świadczenia składające się na cały proces leczenia uzależnienia od alkoholu.

Zapewniamy Państwa, że stosujemy zasady bezpieczeństwa wg zaleceń światowej organizacji zdrowia (WHO) aby zabezpieczyć zdrowie naszych pacjentów w związku z epidemią koronawirusa COVID - 19.

X