WARSZTATY O EMOCJACH
dla UZALEŻNIONYCH

Codzienne Konsultacje Lekarza Psychiatry

Dyskretnie - Kompleksowo - Bezpiecznie

WARSZTATY o EMOCJACH
dla UZALEŻNIONYCH

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Pacjenci w pierwszym okresie leczenia uzyskują podstawowe informacje i umiejętności dotyczące emocji, przede wszystkim w celu ustabilizowania i zabezpieczenia abstynencji. Istnieje potrzeba kontynuowania tej pracy na głębszym poziomie w odniesieniu już nie tylko do uzależnienia, ale również do zwiększania kontaktu intrapsychicznego.

Mamy tu na myśli przede wszystkim świadomy kontakt z własnymi emocjami (rozumienie ich, ich funkcji i płynących z nich informacji), potrzebami, wartościami, potencjałem do własnego rozwoju. Chcemy zatem, aby pacjenci zwiększyli swoje umiejętności radzenia sobie z emocjami i ich akceptacji w celu własnego rozwoju, szczególnie rozwoju życia wewnętrznego.

W niniejszym programie rozszerzone zostały kwestie dotyczące z natury przysparzające wielu trudności, których nasi pacjenci doświadczają. Na podstawowym etapie terapii (finansowanym przez NFZ) często jest zbyt wcześnie na analizę tego rodzaju zjawisk wewnętrznych. Natomiast pacjenci ze stabilną abstynencją i większym już wglądem w emocje są gotowi do pracy na głębszym poziomie w obszarze emocji.

Program realizowany jest w weekendy. Czas trwania 2 x 10h.

CEL WARSZTATÓW

 • zwiększenie zdolności do identyfikacji szerokiego wachlarza emocji, ich odcieni i subtelności;
 • nabycie umiejętności rozpoznawania, wyrażania i kontrolowania emocji oraz radzenia sobie z przeżywanymi uczuciami;
 • rezygnacja z niekonstruktywnych sposobów wyrażania (agresja, tłumienie);
 • budowanie postawy akceptacji względem emocji własnych i innych ludzi jako naturalnego wyposażenia psychicznego człowieka.

ZAKŁADANE REZULTATY

85%-95% uczestników osiągnie:
 • zwiększenie umiejętności świadomego rozpoznawania emocji, różnych ich odcieni oraz świadomego ich przeżywania;
 • poszerzenie rozumienia funkcji emocji jako łącznika i ważnego źródła informacji dotyczących siebie, otoczenia i siebie w tym otoczeniu, a nie jako łącznika z piciem alkoholu;
 • minimalizacja działania mechanizmu nałogowej regulacji uczuć;
 • zwiększenie rozumienia przyczyn powstawania i funkcji poszczególnych uczuć oraz konstruktywne i świadome ich wykorzystywanie;
 • tworzenie pozytywnego, potrzebnego i sprzyjającego rozwojowi obrazu uczuć;
 • zwiększenie umiejętności wyrażania, kontrolowania i radzenia sobie z emocjami w sposób korzystny i bezpieczny dla siebie i dla innych;
 • zwiększenie umiejętności empatycznych;
 • zwiększenie umiejętności akceptowania emocji innych osób, szczególnie emocji nieprzyjemnych.

FORMA REALIZACJI WARSZTATÓW

Warsztat realizowany jest w formie maratonu prowadzonego przez specjalistów terapii uzależnienia i współuzależnienia. Grupa jest grupą koedukacyjną, w formie zamkniętej. Na warsztaty można zapisać się u terapeuty prowadzącego lub po przez recepcję MEDILIFE.

METODY i PODSTAWY TEORETYCZNE

 • mikroedukacja,
 • ćwiczenia,
 • prezentacje multimedialne. podejście integratywne,
 • elementy terapii humanistycznej oraz psychodynamicznej.

W trakcie udzielania pomocy zawsze kierujemy się holistycznym podejściem do problemu, z jakim zgłasza się do nas Pacjent, dlatego też pracujemy nad tym by osiągnął on pełną harmonie we wszystkich obszarach swojego życia. Za zgodą Pacjenta udzielamy pomocy również jego najbliższemu otoczeniu, rodzinie, przyjaciołom, dzieciom.

0
URATOWANYCH DUSZ
0
PORAD DZIENNIE
0
UŚMIECHÓW
0 %
RADOŚCI Z ŻYCIA

KONTAKT

W każdej naszej placówce podejmujemy się ochrony i ratowania zdrowia psychicznego, 
starając się zapewnić Państwu przyjazną, domową atmosferę.

MEDILIFE WARSZAWA

Rozwój – Zdrowie Psychiczne – Leczenie Uzależnień

Pon – pt. 8:00 – 20:00

MEDILIFE PIASECZNO

Rozwój – Zdrowie Psychiczne – Leczenie Uzależnień

Pon – pt. 8:00 – 20:00

MEDILIFE KONSTANCIN

Rozwój – Ośrodek Terapii – Oddział Detoksykacji

Pon – pt. 8:00 – 20:00

Zapewniamy Państwa, że stosujemy zasady bezpieczeństwa wg zaleceń światowej organizacji zdrowia (WHO) aby zabezpieczyć zdrowie naszych pacjentów w związku z epidemią koronawirusa COVID - 19.

X