WARSZTATY O EMOCJACH
dla WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

Codzienne Konsultacje Lekarza Psychiatry

Dyskretnie - Kompleksowo - Bezpiecznie

WARSZTATY o EMOCJACH
dla WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program skupia się na wspieraniu i motywowaniu Pacjentów do korzystania z emocji jako źródła wsparcia w trudnych dla nich sytuacjach oraz w dalszej perspektywie do ochrony siebie i do zmiany funkcjonowania Pacjenta. Osoby współuzależnione poznają w jaki sposób życie z osobą uzależnioną wpływa na nie w obszarze identyfikacji i wyrażania emocji. Dzięki temu budują swoją świadomość odnośnie tego, jakimi schematami emocjonalnymi się kierują oraz jakie zachowania są dla nich niekonstruktywne i szkodliwe, a jakie rozwojowe.

Program realizowany jest w weekendy. Czas trwania 2 x 10h.

CEL WARSZTATÓW

 • Budowanie postawy akceptacji względem emocji własnych i innych ludzi, jako naturalnego wyposażenia psychicznego człowieka;
 • Rezygnacja z niekonstruktywnych sposobów wyrażania (agresja, tłumienie);
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania, wyrażania i kontrolowania emocji oraz radzenia sobie z przeżywanymi uczuciami;
 • Zwiększenie zdolności do identyfikacji szerokiego wachlarza emocji, ich odcieni i subtelności.

ZAKŁADANE REZULTATY

85%-95% uczestników osiągnie:

 • zwiększenie umiejętności świadomego rozpoznawania emocji, różnych ich odcieni oraz bardziej świadomego ich przeżywania;
 • poszerzenie rozumienia funkcji emocji jako łącznika i ważnego źródła informacji dotyczących siebie, otoczenia i siebie w tym otoczeniu;
 • zwiększenie rozumienia przyczyn powstawania i funkcji poszczególnych uczuć oraz konstruktywne i świadome z ich korzystanie;
 • zwiększenie umiejętności wyrażania, kontrolowania i radzenia sobie z emocjami w sposób korzystny i bezpieczny dla siebie i dla innych;
 • zwiększenie umiejętności empatycznych;
  zwiększenie umiejętności akceptowania emocji innych osób, szczególnie emocji nieprzyjemnych.

FORMA REALIZACJI WARSZTATÓW

Warsztat realizowany jest w formie maratonu prowadzonego przez specjalistów terapii uzależnienia i współuzależnienia. Grupa jest grupą koedukacyjną, w formie zamkniętej. Na warsztaty można zapisać się u terapeuty prowadzącego lub po przez recepcję MEDILIFE.

METODY i PODSTAWY TEORETYCZNE

 • mikroedukacja,
 • ćwiczenia,
 • prezentacje multimedialne. podejście integratywne,
 • elementy terapii humanistycznej oraz psychodynamicznej.

W trakcie udzielania pomocy zawsze kierujemy się holistycznym podejściem do problemu, z jakim zgłasza się do nas Pacjent, dlatego też pracujemy nad tym by osiągnął on pełną harmonie we wszystkich obszarach swojego życia. Za zgodą Pacjenta udzielamy pomocy również jego najbliższemu otoczeniu, rodzinie, przyjaciołom, dzieciom.

0
URATOWANYCH DUSZ
0
PORAD DZIENNIE
0
UŚMIECHÓW
0 %
RADOŚCI Z ŻYCIA

KONTAKT

W każdej naszej placówce podejmujemy się ochrony i ratowania zdrowia psychicznego, 
starając się zapewnić Państwu przyjazną, domową atmosferę.

MEDILIFE WARSZAWA

Rozwój – Zdrowie Psychiczne – Leczenie Uzależnień

Pon – pt. 8:00 – 20:00

MEDILIFE PIASECZNO

Rozwój – Zdrowie Psychiczne – Leczenie Uzależnień

Pon – pt. 8:00 – 20:00

MEDILIFE KONSTANCIN

Rozwój – Ośrodek Terapii – Oddział Detoksykacji

Pon – pt. 8:00 – 20:00

Zapewniamy Państwa, że stosujemy zasady bezpieczeństwa wg zaleceń światowej organizacji zdrowia (WHO) aby zabezpieczyć zdrowie naszych pacjentów w związku z epidemią koronawirusa COVID - 19.

X