TERAPIA EMDR

ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO

Codzienne Konsultacje Lekarza Psychiatry

Dyskretnie - Kompleksowo - Bezpiecznie

Czym jest Terapia EMDR?

Terapia EMDR – (ang. EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING) najczęściej tłumaczona jest, jako metoda odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych, ale obecnie najbardziej podkreślany jest wymiar REPROCESSING – PRZETWARZANIA pamięci.

EMDR jest terapią powstałą pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku bardzo ustrukturalizowaną, łączącą w sobie elementy wielu podejść psychoterapeutycznych. Jej twórca Francine Shapiro zauważył, iż szybkie i powtarzające się ruchy oczami wpływają na obniżenie się poziomu lęku u osób, które przeżyły tragiczne wydarzenia.

Badania potwierdzają skuteczność tej metody w leczeniu zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń przywiązania i chronicznego bólu.

Terapia ta odnosi się do wszystkich aspektów stresującego, czy też traumatycznego wydarzenia, zarówno tych z płaszczyzny poznawczej i emocjonalnej, jak i tych z poziomu behawioralnego czy też neurofizjologicznego.

Dla kogo jest EMDR?​

W trakcie terapii EMDR  dochodzi do ponownego przetworzenia traumatycznego wydarzenia, które zostało zablokowane, „zamrożone” i negatywnie wpływa na funkcjonowanie Pacjenta.

Kiedy doświadczamy traumatycznego lub głęboko stresującego wydarzenia, zostaje zaburzona emocjonalno – poznawcza równowaga, niezbędna do przetworzenia docierających do nas informacji. Konsekwencją tego może być zatrzymanie takiej informacji w jej oryginalnej, lękotwórczej formie. Zostaje ona niejako „zamrożona” w sieciach neuronalnych w takiej samej formie, w jakiej jej doświadczyliśmy. Tego rodzaju zamrożenie nie daje szans na poznawcze przetworzenie bodźca (informacji), którego doświadczyliśmy, prowokując tym samym powstawanie patologii i zaburzeń, między innymi takich jak zaburzenie stresu pourazowego.

Powtarzające się i rytmiczne ruchy gałek ocznych połączone z pracą terapeutyczną nad elementami stanowiącymi traumę, w tym emocjami jej towarzyszącymi, ułatwia przetworzenie informacji, które zagwarantuje wyeliminowanie u Pacjenta zaburzenia na poziomie emocjonalnym. Tego rodzaju adaptacyjne rozwiązanie pozwala na pozytywne zintegrowanie przeżytego doświadczenia na obu płaszczyznach – tak poznawczej jak i emocjonalnej.

Praca terapeutyczna z metodą EMDR odbywa się wg 8-fazowego standardowego Protokołu. Już 3-6 sesji (50-90 min) pozwala na poprawę w przypadku ofiar pojedynczej traumy

Jak działa Terapia EMDR?

W trakcie terapii EMDR  dochodzi do ponownego przetworzenia traumatycznego wydarzenia, które zostało zablokowane, „zamrożone” i negatywnie wpływa na funkcjonowanie Pacjenta.

Kiedy doświadczamy traumatycznego lub głęboko stresującego wydarzenia, zostaje zaburzona emocjonalno-poznawcza równowaga, niezbędna do przetworzenia docierających do nas informacji. Konsekwencją tego może być zatrzymanie takiej informacji w jej oryginalnej, lękotwórczej formie. Zostaje ona niejako „zamrożona” w sieciach neuronalnych w takiej samej formie, w jakiej jej doświadczyliśmy. Tego rodzaju zamrożenie nie daje szans na poznawcze przetworzenie bodźca (informacji), którego doświadczyliśmy, prowokując tym samym powstawanie patologii i zaburzeń, między innymi takich jak zaburzenie stresu pourazowego.

Powtarzające się i rytmiczne ruchy gałek ocznych połączone z pracą terapeutyczną nad elementami stanowiącymi traumę, w tym emocjami jej towarzyszącymi, ułatwia przetworzenie informacji, które zagwarantuje wyeliminowanie u Pacjenta zaburzenia na poziomie emocjonalnym. Tego rodzaju adaptacyjne rozwiązanie pozwala na pozytywne zintegrowanie przeżytego doświadczenia na obu płaszczyznach – tak poznawczej jak i emocjonalnej.

Jaki jest czas trwania terapii?

Praca terapeutyczna z metodą EMDR odbywa się wg 8-fazowego standardowego Protokołu.

Zazwyczaj już 3-6 sesji ( 50-90 min ) wystarcza by osiągnąć planowany cel terapii – dotyczy przypadków pojedynczej traumy.

0
URATOWANYCH DUSZ
0
PORAD DZIENNIE
0
UŚMIECHÓW
0 %
RADOŚCI Z ŻYCIA

Zapewniamy Państwa, że stosujemy zasady bezpieczeństwa wg zaleceń światowej organizacji zdrowia (WHO) aby zabezpieczyć zdrowie naszych pacjentów w związku z epidemią koronawirusa COVID - 19.

X