dr ANNA MARIA FIGURA - lekarz, specjalizacja psychiatra

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenia w pracy zdobywała m.in. w Zespole Leczenia Środowiskowego Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Przez 3 lata pełniła również dyżury w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie.

W latach 2015-2017 była Ordynatorem i Kierownikiem Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Rasztowie wchodzącego w skład Szpitala Wolskiego. Dyrektor Domu Opieki Finezja W Dąbrowce. Ordynator Oddziału Detoksykacji MEDILIFE. Lekarz prowadzący w Ośrodku Leczenia i Terapii Uzależnień MEDILIFE.

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych u osób dorosłych (m.in. zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, zaburzenia psychotyczne, uzależnienia, zaburzenia psychiczne u osób w wieku podeszłym, zaburzenia osobowości). Dzięki kilkuletniej praktyce w oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnomedycznych ma również doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych na podłożu somatycznym. W praktyce łączy psychofarmakologię z oddziaływaniami psychoedukacyjnymi. Przywiązuje wagę do propagowania higieny zdrowia psychicznego.

Prowadzi konsultacje w języku Polskim i Angielskim.

Lekarz Psychiatra Piaseczno – Lekarz Psychiatra Warszawa – Lekarz Psychiatra Wizyty Domowe MEDILIFE.

Lekarz Psychiatra Warszawa dr Iwona Kos-Maszaro

dr IWONA KOS - MASZARO - lekarz, specjalista psychiatra

Specjalista terapii środowiskowej. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Wieloletni pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pełniła funkcję Kierownika Zespołu Leczenia Środowiskowego IPiN.

Zajmuje się kompleksową terapią pacjentów cierpiących na zaburzenia depresyjne, lękowe, psychozy. W leczeniu uzależnień stosuje aktualne rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego łączące oddziaływania psychospołeczne z nowoczesną farmakoterapią. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzi Terapie EMDR.

Pan doktor Prowadzi konsultacje w języku Polskim i Angielskim.

Lekarz Psychiatra Piaseczno – Lekarz Psychiatra Wizyty Domowe MEDILIFE.

Lekarz Psychiatra Warszawa dr Emilia Jankowska

dr EWELINA JANKOWSKA - specjalista psychiatra osób dorosłych

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizacje odbywa w Wojewódzkim Szpitalu Mazowieckim DREWNICA w Ząbkach. Doświadczenie w pracy z Pacjentami, u których zdniagnozowano zaburzenia zdrowia psychicznego zdobywała na szpitalnych oddziałach ogólnopsychiatrycznych, oddziale detoksykacyjnym, szpitalnym oddziale psychogeriatrii oraz oddziale dziennym leczenia uzależnień, a także oddziale dziennym psychiatryczny. Pani doktor zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń depresyjnych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń snu, nerwic, psychoz, schizofrenii. Pracuje również z osobami uzależnionymi zarówno ambulatoryjnie, jak i w stacjonarnej Prywatnej Klinice Detoksykacji MEDILIFE.

Preferuje kompleksowe podejście do problemu, z jakim przychodzi Pacjenta, współpracując przy tym z psychoterapeutami, psychologami oraz lekarzami innych specjalizacji. Wspiera przy tym nie tylko zainteresowanego, ale również jego najbliższych – rodzinę.

Podstawową zasadą w pracy, jaką się kieruje, jest właściwa, zgodna ze stanem Pacjenta diagnoza, aby każdorazowo zaoferować, jak najskuteczniejszą formę leczenia.

Lekarz Psychiatra Warszawa, Lekarz Psychiatra Piaseczno, Lekarz Psychiatra Konstancin Jeziorna MEDILIFE

dr NATALIA OLEJNIK - lekarz, specjalizacja psychiatra

Diagnozuje i leczy zaburzenia zachowania i zaburzenia lękowe oraz stany lękowe. Zajmuje się depresją, nerwicą, schizofrenią i chorobą afektywną dwubiegunową.

Prowadzi Konsultacje w języku Polskim, Angielskim, Ukraińskim i Rosyjskim.

Lekarz Psychiatra Warszawa – Lekarz Psychiatra Wizyty Domowe MEDILIFE.

Lekarz Psychiatra Warszawa dr Ewa Buda

dr EWA BUDA - specjalista psychiatra osób dorosłych

Lekarz Psychiatra Warszawa MEDILIFE

dr AGATA MADEJ - specjalista psychiatra osób dorosłych

Pani doktor od 2011 roku związana jest ze Szpitalem Nowowiejskim w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno na poziomie lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym m. in. w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Zaburzeń Snu, Poradni Leczenia Uzależnienia Dzieci i Młodzieży, a także w trakcie kursów i szkoleń z zakresu psychiatrii ogólnej. Stale bierze udział w konferencjach o najnowszych trendach światowych w leczeniu trudności psychicznych w Polsce i Europie min. regularnie uczestniczy w międzynarodowym „Kongresie Europejskim Towarzystwa Psychiatrycznego” w Wiedniu. Posiada Certyfikat z medycyny paliatywnej. Obyła szczegółowe szkolenie z najnowszych metod leczenia zaburzeń snu. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu.

  Leczy :
 • – zaburzenia snu
 • – zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobom onkologicznym
 • – uzależnienia dorosłych
 • – depresja,
 • – nerwica, zaburzenia lękowe
 • – zaburzenia snu,
 • – zaburzenia nastroju,
 • – zaburzenia odżywiania się,
 • – zaburzenia psychotyczne,
 • – zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym,
 • – uzależnienia,
 • – zaburzenia osobowości,
 • – zaburzenia „lekooporne” i niejasne diagnostycznie.

Lekarz Psychiatra Piaseczno.

DOROTA KRASKOWSKA – psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR

Zajmuję się terapią traum, interwencją kryzysową oraz psychoedukacją. Pomagam osobom, które są gotowe zmierzyć się z traumatycznymi doświadczeniami z przeszłości albo chcą poradzić sobie z nagłymi i trudnymi wydarzeniami zaburzającymi ustalony porządek oraz obecne funkcjonowanie w życiu prywatnym, zawodowym, społecznym. Terapia psychotraumatologiczna skierowana jest do osób, które w przeszłości doświadczyły różnego rodzaju traum interpersonalnych (nadużyć seksualnych, gwałtów, przemocy domowej fizycznej i psychicznej, zaniedbań emocjonalnych w dzieciństwie). Sesje psychotraumatologiczne dotyczą również takich doświadczeń jak: wypadki komunikacyjne, nagła śmierć bliskiej osoby, diagnoza śmiertelnej choroby, żałoba, napady, doświadczenia wojenne, klęski żywiołowe, katastrofy. Metodę terapeutyczną w każdej sytuacji wybieram indywidualnie, po uważnym wysłuchaniu klienta i wstępnych konsultacjach.

Jestem absolwentką Uniwersytetu SWPS w Warszawie, gdzie ukończyłam psychologię (dyplom mgr) i psychotraumatologię (studia podyplomowe). Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej). Prowadzę również sesje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz sesje coachingowe (Life&Business). Oprócz kierunkowego wykształcenia w tej dziedzinie (Szkoła Coachingu Moniki Zubrzyckiej-Nowak) mam ponad 20-letnie doświadczenie menedżerskie w takich obszarach jak: komunikacja korporacyjna, marketing oraz public relations. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Psychoterapia Warszawa, Psychoterapia Piaseczno MEDILIFE.

ADRIANNA DĄBROWSKA - psycholog, psychoterapeuta oraz psychodietetyk

„Psychoterapię uważam za szczególne spotkania z człowiekiem, podczas którego korzystam z całej swojej wiedze i doświadczenia w obszarze psychologii, dietetyki oraz psychoterapii. To całościowe spojrzenie, pomaga mi lepiej zrozumieć moich Pacjentów i stać się dla nich bardziej uważnym towarzyszem podczas terapii”.

Jestem absolwentką Uniwersytetu SWPS oraz SGH w Warszawie oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego . Realizuję czwarty, ostatni rok szkolenie z psychoterapii w nurcie integracyjnym. Jestem również konsultantem na oddziałach szpitalnych realizując porady oraz wsparcie psychologiczne dla hospitalizowanych Pacjentów.

Jako psychoterapeuta pracuję w nurcie psychodynamicznym z Pacjentami w obszarze zaburzeń zachowania, nastroju (lęk, depresja, nerwica), zaburzeń osobowści i przebytych traum. Wykorzystuję techniki i metody terapii poznawczo-behawioralnej przy pracy z Pacjentami z zaburzeniami odżywiania. Od wielu lat prowadzę warsztaty psychologiczne, wykłady oraz grupy wsparcia. Specjalizuję się w psychoterapii osób otyłych.

W pracy często wykorzystuję metody kwestionariuszowe (testy MMPI, MoCA, WAIS, Benton, TRZ, 15 Słów Reya in.) do oceny funkcjonowania poznawczego oraz poziomu zaburzeń nastroju i zachowania. Prowadzę psychoterapię krótko i długoterminowe, konsultacje psychologiczne oraz psychodietetyczne.

Psychoterapia Warszawa oraz Konstancin-Jeziorna MEDILIFE

AGNIESZKA CHOJNOWSKA - psycholog

Ukończyłam Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy SWPS i Instytucie Psychologii Zdrowia. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach dotyczących pomocy osobom z rodzin dysfunkcyjnych i DDA. Od lat jestem związana z Grupą Medyczną MEDILIFE (Centrum Zdrowia Psychicznego Medica w Piasecznie, obecnie Centrum Rozwoju MEDILIFE).

Prowadzę terapię osób dorosłych w nurcie integracyjnym. Mam doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi depresji, zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości. Pomagam osobom w sytuacjach kryzysu osobistego, zmagającym się z trudnościami związanymi z traumą wskutek śmierci bliskiej osoby czy rozstań. Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików i osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Konsultacje prowadzi w języku Polskim.

Psycholog Piaseczno MEDILIFE- Psycholog Wizyty Domowe

KATARZYNA JARUGA - psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłam Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy SWPS i Instytucie Psychologii Zdrowia. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach dotyczących pomocy osobom z rodzin dysfunkcyjnych i DDA. Od lat jestem związana z Grupą Medyczną MEDILIFE (Centrum Zdrowia Psychicznego Medica w Piasecznie, obecnie Centrum Rozwoju MEDILIFE). Prowadzę terapię osób dorosłych w nurcie integracyjnym. Mam doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi depresji, zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości.

Pomagam osobom w sytuacjach kryzysu osobistego, zmagającym się z trudnościami związanymi z traumą wskutek śmierci bliskiej osoby czy rozstań. Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików i osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Konsultacje prowadzi w języku Polskim.

Psycholog Piaseczno MEDILIFE- Psycholog Wizyty Domowe.

AGNIESZKA AMBROZIAK - psycholog

Absolwentka Wydziału Psychologii WSFiZ w specjalności psychologia zdrowia i psychoterapia. W swojej pracy odwołuje się do różnych kierunków psychologicznych, najczęściej jednak korzysta z podejścia poznawczo-behawioralnego. Ukończyła dodatkowe kursy i szkolenia w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Główne obszary zainteresowań i psychopomocy to zaburzenia nerwicowe, psychosomatyczne, problematyka geriatrii, psychoseksuologia, żałoba i ból po stracie.

Konsultacje prowadzi w języku Polskim. Psycholog Piaseczno MEDILIFE

ANETA TARNACKA - psycholog, seksuolog

Jestem absolwentką Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna oraz psychologia biznesu i zarządzania. Ukończyłam 2 letnie studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistyczno- Społecznym SWPS. Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu 2045). Ukończyłam pierwszy stopień terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR. Jestem w procesie szkolenia w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy grupowej Rasztów.

Specjalizuje się w psychoterapii uzależnień, psychoterapii osób doświadczających różnych form przemocy, osób współuzależnionych, poradnictwie seksuologicznym oraz psychologicznym. Prowadzę psychoterapię grupową oraz indywidualną.

Jeśli chodzi zaś o zakresu konsultacji  seksuologicznych, to zapraszam wszystkie osoby niepewne swojej tożsamości seksualnej, osoby które dopiero odkrywają swoją seksualność lub chcą ją odkryć. Pomagam osobom, które w związku z orientacją seksualną odczuwają niepokój, niechęć ze strony osób trzecich bądź są lub były szykanowane.

Pomagam nawiązać porozumienie w rodzinie, w związku z pojawieniem się informacji o seksualności jednego z jej członków. Wspieram również rodziny osób LGBT w zrozumieniu sytuacji oraz pary LGBT.

Udzielam konsultacji indywidualnych w zakresie dysfunkcji seksualnych m.in zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk, awersja seksualna, spadek potrzeb seksualnych.

Psycholog Piaseczno

dr n.med. STANISŁAW OZIEMSKI - psycholog, psychoterapeuta

Doktor nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Psycholog specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej. Psychoterapeuta psychodynamiczny, posiadający Certyfikat Analityka Grupowego oraz Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi konsultacje i terapie osób w sytuacjach kryzysowych, z objawami depresyjnymi, nerwicowymi, zaburzeniami osobowości i dorosłymi dziećmi alkoholików. Kiedy zawsze coś innego jest ważniejsze od Ciebie. Swoją pracę superwizuje i przestrzega zasad psychologicznego kodeksu etycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym, posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

EDYTA SZAFRAN - terapeuta

Ukończyłam filozofię na UKSW w Warszawie oraz Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE Brok. Obecnie jest w trakcie kolejnego etapu procesu certyfikacji i po 70-godzinnej superwizji klinicznej. Ukończyła też pierwsze w Polsce, pilotażowe szkolenie dla terapeutów z Programów Ograniczania Picia (strategie nauki kontrolowania picia) zorganizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ma uprawnienia do tworzenia i realizowania POP w placówkach leczenia uzależnień zgodnie z zaleceniami opracowanymi przez PARPA. Za nią jest też kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w publicznej placówce służby zdrowia, prywatnym ośrodku oraz prywatnej poradni.

W gabinecie najczęściej odwołuje się do nurtów terapeutycznych: poznawczo-behawioralnego i humanistycznego. Stosuje także narzędzia używane w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Nie wierzy w jednakowe podejście do wszystkich zgłaszających się po pomoc. Każdy jest inny. Najważniejsze jest by cel terapii był celem pacjenta a nie tylko terapeuty. Wierzy, że to on jest najlepszym ekspertem od siebie i przede wszystkim jego zasoby posłużą zmianie. W pracy dąży do tego by relacja terapeutyczna była przyjazna i oparta na zaufaniu.

Odbyła półroczny staż odbyła w Poradni Leczenia Uzależnień w SPZOZ Tarczyn. Tuż po ukończeniu szkolenia trafiłą na kilka miesięcy do Centrum Psychologicznego Syntonia. Przez prawie rok pracowała także w podwarszawskim prywatnym ośrodku detoksykacji i terapii Detox Inizio (już nie istnieje więc nie wiem czy istotna jest nazwa). Od lipca 2017 r. jest związana z Ośrodkiem Psychoterapii i Coachingu INNER GARDEN w Warszawie, gdzie przyjmuje pacjentów w prywatnym gabinecie. Obecnie związana jest także z Centrum Leczenia Uzależnień Medilife.

PIOTR SARNOWSKI - psychoterapeuta

Jestem absolwentem studiów Wszechnica Polska Wyższa Szkoła –Kierunek Pedagogika Resocjalizacyjna. Ukończyłem Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologi Zdrowia oraz szkolenie Behawioralne terapii – Hazard-Behawioralne organizowane przez Uniwersytet Warszawski.
Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych w pracy wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów, psychologów i nauczycieli. Szkoła Treningu i warsztatu psychologicznego Intra. Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychodynamiczna i Systemowa –Psychodramy.

PATRYCJA JAWOROWSKA - instruktorka JOGI

Mam na imię Patrycja jestem magistrem inżynierem oraz dyplomowaną instruktorką Jogi i Relaksacji po studiach na wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie. Ukończyłam również kurs z zakresu profilaktycznych zastosowań technik jogi w najczęściej spotykanych schorzeniach cywilizacyjnych zakończony egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe „Joga w profilaktyce zdrowia”, kurs Art ofLiving – Happiness – Sztuka Oddechu oraz kurs z warsztatami Jogi Twarzy. W Ośrodku Leczenia i Terapii Uzależnień MEDILIFE prowadzę zajęcia relaksacyjne.

„Najdalszą podróż jaką może odbyć człowiek to w głąb samego siebie” To zdanie definiuje dla mnie jogę.

Prowadzę zajęcia grupowe oraz indywidualne hatha jogi połączonej z; 1. jogą kręgosłupa, 2. jogą Yin – powięziową, 3. treningiem dna miednicy, 4. elementami jogi twarzy, 5. koncentracji, uważności, 6. relaksu i oddechu.

Moim celem jest aby uczestnicy zajęć poczuli się lepiej od strony fizycznej ale też emocjonalnej. Joga jest szerokim zagadnieniem z holistycznym podejściem do człowieka gdzie wszystko jest ze sobą powiązane.

Hatha joga poprzez wzmacnianie ciała, oddechu pozwala nabyć umiejętność kontrolowania umysłu i emocji. Jest to zestaw opracowanych pozycji (asan), które wzmacniają mięśnie oraz rozciągają powięzi. Wpływają też na stymulująco na pracę organów wewnętrznych takich jak wątroba, jelita czy też trzustka. Wspaniale rozwijają układ oddechowy, który ściśle powiązany jest z układem nerwowym. Pomogła zająć mi 6 miejsce w pływaniu na 50m stylem dowolnym w XIV Mistrzostwach Polski Skarbowców w Rewalu. W Mistrzostwach brało udział 3 tysiące zawodników z całej Polski.

ROBERT KRAWCZYK

Jestem pedagogiem, terapeutą uzależnień oraz trenerem biznesu i umiejętności psychospołecznych. Ukończyłem Studium Terapii Uzależnień i Współzależenia IPZ w Warszawie oraz kurs Program Ograniczania Picia rekomendowany przez PARAPA, a także Szkołę Trenerów SIEĆ Akademii Terapii i Edukacji Psychologicznej. Obecnie jestem w trakcie szkolenia: Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin w podejściu systemowym i psychodynamicznym akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

W Centrum MEDILIFE prowadzę terapię indywidualną i grupową z grupami stacjonarnymi i otwartymi.

AGNIESZKA PUŹNIAK - Psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii, Certyfikowany Hipnoterapeuta PIH

Aktualnie rozwijam swoje umiejętności terapeutyczne w Szkole Psychoterapii Humanistyczno- Doświadczeniowej INTRA oraz w międzynarodowej szkole Grof Transpersonal Training.

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupową dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, hazardu, osób z syndromem współuzależnienia oraz DDA/DDD. Poza osobami dotkniętymi uzależnieniem pomagam osobom dorosłym z problemami osobistymi, relacyjnymi, fobiami i zaburzeniami lękowymi, z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, objadanie), z zaburzeniami nastroju, osobowości oraz wspomagam rozwój osobisty. Pomagam również osobom biorącym udział w ceremoniach integrowaniu doświadczeń psychodelicznych. Swoją pracę poddaję stałej superwizji klinicznej u certyfikowanych przez PTP superwizorów.  Doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in. w Ambulatoryjnym Zespole Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Poradniach i Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień, Długoterminowych Ośrodkach Leczenia Uzależnień oraz w Klinice Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

W swojej pracy wykorzystuję metody integracyjnej psychoterapii z hipnoterapią transpersonalną. Hipnoterapia transpersonalna jest bezpieczną metodą pozwalającą uwolnić się od destrukcyjnego wpływu przeżytych traum. Opiera się na pracy z wewnętrzną mądrością (w psych. transpersonalnej „Inner Healing Wisdom”), która to kieruje procesem w najbardziej komfortowy dla pacjenta sposób. Dzięki głębokiej pracy z podświadomością w transie hipnotycznym pomagam szybko i skutecznie dotrzeć swoim pacjentom do źródła ich problemów i tam wprowadzić zmiany, niezbędne dla uzdrowienia.

W życiu prywatnym moją pasją jest sztuka, muzyka, taniec, podróże (i meta-podróże).

Zapewniamy Państwa, że stosujemy zasady bezpieczeństwa wg zaleceń światowej organizacji zdrowia (WHO) aby zabezpieczyć zdrowie naszych pacjentów w związku z epidemią koronawirusa COVID - 19.

X