lek Anna Maria Figura – psychiatra

lek. Anna Maria Figura

Specjalizuję się w pomocy osobom doświadczającym kryzysów i cierpiącym z powodu zaburzeń psychicznych. Mam bogate doświadczenie w leczeniu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych, zaburzeń snu, a także w leczeniu zaburzeń psychicznych u osób starszych. Od wielu lat pomagam również osobom zmagającym się z uzależnieniami i towarzyszącymi im schorzeniami. W swojej pracy propaguję podejście holistyczne. Podczas badania staram się wnikliwie analizować stan zdrowia pacjenta, zarówno pod względem psychicznym, jak i somatycznym. Dzięki temu jestem w stanie lepiej pomóc pacjentom, gdyż dobrostan psychiczny uzależniony jest również od samopoczucia fizycznego. Dużą wagę przywiązuję do psychoedukacji. Staram się propagować zdrowy styl życia, w tym higienę zdrowia psychicznego oraz odpowiednią dietę.

A oto moje doświadczenie zawodowe:

Jestem absolwentką II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne odbywałam w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie pod opieką wspaniałej Pani Profesor Marii Załuskiej. Staże kierunkowe odbywałam w akredytowanych warszawskich ośrodkach. Już w trakcie szkolenia specjalizacyjnego pełniłam również dyżury w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie. Po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego pracowałam w Zespole Leczenia Środowiskowego Szpitala Bielańskiego. W latach 2016-2017 pełniłam funkcję Kierownika Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie.

W 2016 r rozpoczęłam pracę w CM Medica w Piasecznie w Zespole Leczenia Środowiskowego, a także jako Ordynator Oddziału Detoksykacji. W 2017 r podjęłam się pracy na stanowisku Dyrektora Domu Opieki Finezja w Dąbrowce.

Od 2019 r jestem Dyrektorem Medycznym w Medi-Life. Pracuję jako lekarz w Zespole Leczenia Środowiskowego, Poradni Leczenia Uzależnień oraz w Oddziale Dziennym dla Osób Uzależnionych. Do 2022 r prowadziłam Ośrodek Leczenia i Terapii Uzależnień Medi-Life.”